Thursday, October 15, 2009

tegakkan bangsa kamu!

SlimRiver-Shela 122

megah dengan Ketuanan sendiri.

1 comment:

azri & family films said...

ketuanan terletak di hati. Sama juga peminat MU..tidak perlu menunjuk pada pemakaian, semuanya terletak di hati..baru sempurna kesemuanya.