Thursday, September 18, 2008

serlah kerana nama

nama diangkat kerana manusia

manusia sentiasa dahagakan nama

kuasa dibebani tanggungjawab

selalu diabaikan oleh manusia


amanah itu dipikul kerana nama

nama cantik yang dianggap gah

tetapi ditatap oleh si keji

buah yang jatuh tidak akan jauh dari pangkalnya


No comments: